Log på sitet

Ny bestyrelse på plads

Så er der afholdt ekstraordinær GF i Sundby Tennisklub. Se referatet her

Ekstraordinær Generalforsamling 2016

Tirsdag den 6. december 2016 kl. 18.30

Dagsorden

  • Valg af ny bestyrelse

Generalforsamling tirsdag d. 8.11. 2016 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling i klubhuset jvf. vedtægterne.

Vedtægter kan findes på klubbens hjemmeside og kan downloades som pdf.

Der serveres øl, vand og kaffe.

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretninger

  • Juniorudvalg
  • Seniorudvalg
  • Driftudvalg

4. Foreløbig regnskabsaflæggelse og godkendelse

5. Fremlæggelse af budget, kontingent o.l. samt godkendelse af dette

6. Valg til bestyrelse og udvalg

7. Valg af intern revisor og revisor-suppleant

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt

Bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer kan ikke vælges som revisor eller suppleant.

Kun aktive medlemmer, der har været medlem i et fuldt år, og som er fyldt 18 år kan vælges til bestyrelsen. Dog kan der til juniorudvalget vælges forældre eller andre, der ikke er medlemmer af ST.

Bestyrelsen består af: Formand, Næstformand (kan vælges separat eller konstitueres blandt bestyrelsens medlemmer). Kasserer, Seniorudvalgsformand, der vælges separat. Juniorudvalgsformand, der vælges i henhold til indstilling og §15 Menigt medlem.

Formanden på valg (genopstiller)

Næstformand ikke på valg

Seniorudvalgsformand ikke på valg

Juniorudvalgsformand ikke på valg

Menigt medlem på valg (genopstiller)

Standerstrygning 2016

Standerstrygning lørdag den 15.10. 2016 kl. 09.30

Der er morgenmad fra kl. 09.30 i klubhuset

Bænke, læsejl og pointtavler skal tages ind for vinteren.

HP Tennis nedtager net og vandingssystem fredag den 14.10. 2016.  Vores vandrør blæses igennem, så vi undgår frostskader.

Kom frisk og giv klubben en hånd. 

Hvis du ikke kan denne dag, er du meget velkommen til løbende at tage bænke, læsejl og pointtavler med op til vores skur ved klubhuset.

Tak for i år.

Vi ses i år 2017, hvor klubben fylder 80 år.

Mvh. Bestyrelsen

Sæsonafslutning 2016

Banerne er åbne for spil i hele september måned, men herefter er vi afhængige af vejret. Banerne vil senest være lukket ned omkring skolernes efterårsferie. Der vil være mulighed for spil på kunstgræsbanerne hele året, men der skal medlemmerne selv sætte net op og tage net ned efter spil.

Der er spændende tiltag i gryden i forhold til sæson 2017, der begynder første lørdag i maj 2017.

Førstehjælpskasse

Vi har tegnet et Falck abbonnement på en førstehjælpskasse. Denne førstehjælpskasse har stået i klubhuset indtil i torsdags. Nu er den stjålet sammen med vores ur, der hang i klubhuset.

Det er rigtigt ærgerligt, at vi ikke kan have vores ting i fred. Det er sørgeligt, at det er nødvendigt at stjæle sådanne genstande. De er købt og betalt af klubbens penge og dermed dig, der er medlem af Sundby Tennisklub.

Der bliver nu bestilt en ny førstehjælpskasse og et nyt ur til klubhuset.

Førstehjælpskassen vil hereftert være låst inde og primært blive anvendt til de mange juniorspillere, der er i klubben, og hvor der er holdledere og trænere til stede.

Hvis der er husudvalgsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer til stede i klubben, kan de udlevere det nødvendige fra førstehjælpskassen, hvis uheldet er ude.

Vi vil ligeledes opfordre til, at du rydder op efter dig i klubhuset. Vi har ingen ansatte til at rydde op efter dig.

 

Vandingsanlæg

I lørdags gik der hul på et rør mellem bane 2 og 3.

Dette medførte, at der akut måtte indkaldes VVS som reparerede lækagen.

Derefter gik pumpen i stykker, og trykket på vandet forsvandt. Det viste sig, at det var en sikring, der var gået. Dette er ligeledes ordnet, og alt skulle virke igen.

Skulle lignende tilfælde opstå på ny, så tvivl ikke med at kontakte akut VVS for udbedring af skade.

De Blå Mænd på Frederiksberg har døgnvagt og kan kontaktes på mobil 78 76 85 90

Bestyrelsen

Salg af bolde

Klubben tilbyder medlemmer en særlig fordelagtig pris på tennisbolde. 

Tecnifibre CLUB 3. stk. kr. 40,- 6 stk. kr. 75,-

Disse bolde sælges til vores standerhejsning i tidsrummet mellem 10.00 - 14.00

Du støtter klubben ved at købe boldene i klubben, og samtidig opnår du en besparelse.

Det er nu muligt at betale med MobilePay. Når du overfører via MobilPay, vil der stå Lars Andersen i tekstfeltet. Mobilnummeret er 23657527 (vigtigt, skriv vare i dit tekstfelt til modtager).

Du kan også overføre beløbet til klubbens konto 8117-0001894611 i Nykredit. Skriv det antal bolde du køber i tekstfeltet samt dit navn. 

Der vil som udgangspunkt kunne købes bolde i klubhuset om onsdagen.

 

Alarm i klubhuset

Alarm er opsat i klubhuset! Hvis du har brug for at komme ind i klubhuset i vinterhalvåret (fra 18/10) så kontakt JLIB_HTML_CLOAKING og opgiv dit navn og medlems-nr og få en kode og instruktion i brug af alarmen.