Log på sitet

Opdatering af klubhuset i 2017 for 300.000 kr – input ønskes!

Håber I alle kom godt ind i det nye år. Vi sluttede, som de fleste nok ved, 2016 af med valget af en helt ny bestyrelse i klubben. Den nye bestyrelse er blevet bakket utrolig godt op af alle udvalg, så vi er overbeviste om, at 2017 bliver et godt år for klubben, hvor vi også sammen skal fejre klubbens 80 års fødselsdag.
 
I 2016 lykkedes det tidligere formand for bestyrelsen Søren Christoffersen at få tildelt 300.000 kr fra Københavns Kommunes ”Klubhuspulje” til opdatering og renovering af vores klubhus. Klubben skal selv bidrage med minimum 30.000 kr (10%), som dog kan finansieres gennem frivilligt arbejde, som en del af projektet.
 
Søren Christoffersen har lovet sammen med medlem og arkitekt Claus Josefsen at være primus motorer på dette projekt. Da der kan være mange forskelligartede ønsker og hensyn i vores klub til, hvordan ”det optimale klubhus” ser ud, vil vi derfor gerne have så meget input som muligt, før vi endeligt fastlægger os på det oplæg til renoveringen, der så efterfølgende sendes i udbud.
 
Da vi gerne vil have projektet i gang hurtigst muligt og har nogle deadlines overfor Københavns Kommune, vil vi gerne have jeres eventuelle input sendt til JLIB_HTML_CLOAKING senest:
 
10. januar 2017
 
Oplægget i ansøgningen er meget bredt formuleret (se nedenstående), så der er rig mulighed for alle mulige forslag; dog rækker de 300.000 kr nok ikke til en komplet ombygning af hele klubhuset, så forhåbentlig har I nogle input, der kan passe i hvert fald i nogen grad med de eksisterende rammer, men ellers er der ingen begrænsninger til, hvad der i øvrigt kan foreslås.
 
Mvh.
 
Stinus Jeppesen
Formand
ST
 

 
 
 
Generel projektbeskrivelse fra ansøgningen:
 
Beskriv projektet (den fysiske ændring, projektet vil medføre):
 
Større sammenhæng mellem klubhus og udemiljø. Udskiftning af nedslidte elementer såsom døre, vinduer, køkken og VVS.
 
Projektets type:
 
Renovering og vedligeholdelse
 
Ombygning
 
Beskriv formålet med projektet (formål, målgruppe og projektbasis):
 
Formålet med projektet er at skabe større sammenhæng mellem klubhuset og vores udemiljø. Igennem de sidste 10 har vi mærket en stor tilgang i vores juniorafdeling, hvilket har medført, at vores kapacitet ift. antallet af juniormedlemmer er udfordret. Både klubhuset og vores udemiljø er meget nedslidt og trænger i den grad til en vedligeholdelse. Samtidig vil vi via projektet skabe et rart miljø for børn, forældre og alle medlemmer af Sundby Tennisklub. Vi vil skabe rammer, der inkluderer og hvor børn og voksne har lyst til at opholde sig.
 

Ny bestyrelse på plads

Så er der afholdt ekstraordinær GF i Sundby Tennisklub. Se referatet her

Ekstraordinær Generalforsamling 2016

Tirsdag den 6. december 2016 kl. 18.30

Dagsorden

  • Valg af ny bestyrelse

Generalforsamling tirsdag d. 8.11. 2016 kl. 19.00

Ordinær generalforsamling i klubhuset jvf. vedtægterne.

Vedtægter kan findes på klubbens hjemmeside og kan downloades som pdf.

Der serveres øl, vand og kaffe.

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretninger

  • Juniorudvalg
  • Seniorudvalg
  • Driftudvalg

4. Foreløbig regnskabsaflæggelse og godkendelse

5. Fremlæggelse af budget, kontingent o.l. samt godkendelse af dette

6. Valg til bestyrelse og udvalg

7. Valg af intern revisor og revisor-suppleant

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt

Bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer kan ikke vælges som revisor eller suppleant.

Kun aktive medlemmer, der har været medlem i et fuldt år, og som er fyldt 18 år kan vælges til bestyrelsen. Dog kan der til juniorudvalget vælges forældre eller andre, der ikke er medlemmer af ST.

Bestyrelsen består af: Formand, Næstformand (kan vælges separat eller konstitueres blandt bestyrelsens medlemmer). Kasserer, Seniorudvalgsformand, der vælges separat. Juniorudvalgsformand, der vælges i henhold til indstilling og §15 Menigt medlem.

Formanden på valg (genopstiller)

Næstformand ikke på valg

Seniorudvalgsformand ikke på valg

Juniorudvalgsformand ikke på valg

Menigt medlem på valg (genopstiller)

Standerstrygning 2016

Standerstrygning lørdag den 15.10. 2016 kl. 09.30

Der er morgenmad fra kl. 09.30 i klubhuset

Bænke, læsejl og pointtavler skal tages ind for vinteren.

HP Tennis nedtager net og vandingssystem fredag den 14.10. 2016.  Vores vandrør blæses igennem, så vi undgår frostskader.

Kom frisk og giv klubben en hånd. 

Hvis du ikke kan denne dag, er du meget velkommen til løbende at tage bænke, læsejl og pointtavler med op til vores skur ved klubhuset.

Tak for i år.

Vi ses i år 2017, hvor klubben fylder 80 år.

Mvh. Bestyrelsen

Sæsonafslutning 2016

Banerne er åbne for spil i hele september måned, men herefter er vi afhængige af vejret. Banerne vil senest være lukket ned omkring skolernes efterårsferie. Der vil være mulighed for spil på kunstgræsbanerne hele året, men der skal medlemmerne selv sætte net op og tage net ned efter spil.

Der er spændende tiltag i gryden i forhold til sæson 2017, der begynder første lørdag i maj 2017.

Førstehjælpskasse

Vi har tegnet et Falck abbonnement på en førstehjælpskasse. Denne førstehjælpskasse har stået i klubhuset indtil i torsdags. Nu er den stjålet sammen med vores ur, der hang i klubhuset.

Det er rigtigt ærgerligt, at vi ikke kan have vores ting i fred. Det er sørgeligt, at det er nødvendigt at stjæle sådanne genstande. De er købt og betalt af klubbens penge og dermed dig, der er medlem af Sundby Tennisklub.

Der bliver nu bestilt en ny førstehjælpskasse og et nyt ur til klubhuset.

Førstehjælpskassen vil hereftert være låst inde og primært blive anvendt til de mange juniorspillere, der er i klubben, og hvor der er holdledere og trænere til stede.

Hvis der er husudvalgsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer til stede i klubben, kan de udlevere det nødvendige fra førstehjælpskassen, hvis uheldet er ude.

Vi vil ligeledes opfordre til, at du rydder op efter dig i klubhuset. Vi har ingen ansatte til at rydde op efter dig.

 

Vandingsanlæg

I lørdags gik der hul på et rør mellem bane 2 og 3.

Dette medførte, at der akut måtte indkaldes VVS som reparerede lækagen.

Derefter gik pumpen i stykker, og trykket på vandet forsvandt. Det viste sig, at det var en sikring, der var gået. Dette er ligeledes ordnet, og alt skulle virke igen.

Skulle lignende tilfælde opstå på ny, så tvivl ikke med at kontakte akut VVS for udbedring af skade.

De Blå Mænd på Frederiksberg har døgnvagt og kan kontaktes på mobil 78 76 85 90

Bestyrelsen

Salg af bolde

Klubben tilbyder medlemmer en særlig fordelagtig pris på tennisbolde. 

Tecnifibre CLUB 3. stk. kr. 40,- 6 stk. kr. 75,-

Disse bolde sælges til vores standerhejsning i tidsrummet mellem 10.00 - 14.00

Du støtter klubben ved at købe boldene i klubben, og samtidig opnår du en besparelse.

Det er nu muligt at betale med MobilePay. Når du overfører via MobilPay, vil der stå Lars Andersen i tekstfeltet. Mobilnummeret er 23657527 (vigtigt, skriv vare i dit tekstfelt til modtager).

Du kan også overføre beløbet til klubbens konto 8117-0001894611 i Nykredit. Skriv det antal bolde du køber i tekstfeltet samt dit navn. 

Der vil som udgangspunkt kunne købes bolde i klubhuset om onsdagen.

 

Alarm i klubhuset

Alarm er opsat i klubhuset! Hvis du har brug for at komme ind i klubhuset i vinterhalvåret (fra 18/10) så kontakt JLIB_HTML_CLOAKING og opgiv dit navn og medlems-nr og få en kode og instruktion i brug af alarmen.