Log på sitet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sundby Tennisklub d. 13. november 2018 kl. 19 i klubhuset

De nuværende vedtægter kan findes på klubbens hjemmeside og kan downloades som pdf:
 
www.sundbytennisklub.dk/index.php/klubinfo/vedtaegter
 
Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til JLIB_HTML_CLOAKING senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
 
Log ind på sitet her øverst til højre (der er sendt mail med login-info) ved at klikke på fanen 'Medlem' og dernæst *
'Generalforsamling 2018' for at se den fulde indkaldelse med foreløbigt regnskab og budgettet for næste sæson.
 
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent og referent
 
2. Formandens beretning
 
3. Udvalgenes beretninger
 
Juniorudvalg
 
Seniorudvalg
 
Driftsudvalg
 
Administrationsudvalg
 
4. Foreløbig regnskabsaflæggelse og godkendelse
 
5. Fremlæggelse af budget, kontingent o.l. samt godkendelse af dette
 
6. Valg til bestyrelse og udvalg (Det foreslås at bytte pkt 6 og 8 for ikke at skulle gentage pkt 6 efter pkt 8)
 
7. Valg af intern revisor og revisor-suppleant
 
8. Behandling af indkomne forslag.
 

Privatlivspolitik

Se Sundby Tennisklubs privatlivspolitik her

Alarm i klubhuset

Alarm er opsat i klubhuset! Hvis du har brug for at komme ind i klubhuset i vinterhalvåret (fra 18/10) så kontakt JLIB_HTML_CLOAKING og opgiv dit navn og medlems-nr og få en kode og instruktion i brug af alarmen.